• Brannvern ved utførelse av varme arbeider K074

 • Førstehjelp K116

 • Kurs i bruk av åndedrettsvern NI001

 • Arbeider i høyden K145

 • Branntetting for montører K164

 • Hvordan håndtere asbest i et byggeprosjekt K173

 • Alenearbeid - Eventyrene til den Ensomme arbeideren IAM001

 • Arbeid i trange og lukkede rom iAM002

 • Knall og fall iAM005

 • Manuell håndtering iAM003

 • Personlig verneutstyr (PVU) iAM004

 • Stillas brukerkurs K180

 • Dokumentert sikkerhetsopplæring: Håndholdt verktøy og bygningssager EBA002

 • Gass-sikkerhetskurs K019

 • Bruk av personløfter KB01

 • Energikrav i byggteknisk forskrift EBA006

 • HMS for ledere (§3-5) NI004

 • HMS grunnkurs arbeidsmiljø NI002

 • HMS Praktisk introduksjonskurs NI003

 • Sikker bruk av kjemikalier K082

 • Risikovurdering og HMS-regelverk EBA001

 • Støykurs K138

 • Over streken? - et kurs i etikk K163

 • Hvordan unngå brudd på konkurranseloven K171