Licencijos
1 800,00 NOK

Klientams, užsisakantiems kelias licenzijas, siūlome kiekio nuolaidas.

 • 25+ licencijos: 15% nuolaida
 • 50+ licencijos: 20% nuolaida
 • 75+ licencijos: 25% nuolaida

Dette er et praktisk rettet introduksjonskurs til HMS. Kurset tar ca 4-5 timer å gjennomføre og passer for ansatte uten HMS-opplæring, nyansatte, innleide arbeidstakere og alle som trenger praktisk opplæring innen helse, miljø og sikkerhet.

Gjennom ulike moduler blir du tatt med på en reise i bedriften HelMax Systemer AS sin arbeidshverdag. Film og interaktive øvelser gjør kurset lærerikt og engasjerende. Du møter ansatte i HelMax i ulike situasjoner knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Situasjoner som du helt sikkert kan kjenne igjen fra egen arbeidshverdag.

Turinys
 • Arbeidsmiljøloven og verneombudets rolle
 • Risikostyring
 • Støy
 • Kjemisk/biologisk eksponering
 • Ergonomi
 • Sikring
 • Psykososialt arbeidsliv
 • Inkluderende arbeidsliv

Tikslinė grupė
Ansatte uten HMS-opplæring, nyansatte, innleide arbeidstakere og alle som trenger praktisk opplæring innen helse, miljø og sikkerhet
Kalba
English, Norsk
Trukmė
5 valandos
Egzaminas
Avsluttende test i hver modul
Gamintojas
Norsk Industri
Teikėjas
Norsk Industri