Licens
500,00 NOK
Ved antal ud over 25 licenser, så kontakt os for rabat.
+47 33 35 14 20 sales@muniolms.com
Dette kurset omhandler beskyttelse mot støv i arbeidsatmosfæren – hvordan bruke rett åndedrettsvern?

E-lærings kurset er ment å gi en så enkel som mulig veiledning for bruk av åndedrettsvern som de fleste norske virksomheter der støv er en utfordring, kan forholde seg til. Helseeffektene av støveksponering får stadig mer oppmerksomhet. Alt støv i store konsentrasjoner representerer en belastning på lungene. Støv i arbeidsatmosfæren må reduseres i mange bransjer. Selv om de yrkeshygieniske forhold bedres, vil det alltid være behov for bruk av åndedrettsvern ved arbeidsoperasjoner der eksponeringen er høy.

Effekten av bruken av åndedrettsvern avhenger av en rekke faktorer, og det er i dag mye flott utstyr å velge mellom, og det er mye kunnskap på området. Men for de fleste er det en utfordring å tilegne seg dette. Fagfeltet oppleves som en jungel, der man ikke helt vet hvor man skal lete.

Indhold
  • Hva er støv?
  • Støv og helseeffekter
  • Valg av støvmaske
  • Valg av støvfilter
  • Tilpassing av maska
  • Vedlikehold av maska

Målgruppe
Alle som arbeider i miljøer hvor de eksponeres for støv.
Sprog
Norsk, Svenska, Dansk, Polskie, Pусский, Eesti, Íslenska, Latvijas, Deutsch
Varighed
1 time
Producent
Norsk Industri
Udbyder
Norsk Industri